Doa – doa dalam Haji

Juni 25, 2010

Do’a waktu berangkat dari Arafah

Allaahu akbar Allaahu Akbar Allaahu Akbar laa ilaaha illallahu wallaahu Akabar, Allaahu Akbar walillaahil hamdu.

Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung,. Allah Yang Maha Agung, bagi-Nya segala puji.

Do’a ketika sampai di Muzdalifah.

Allaahumma inna haadzihi muzdalifatu jumi’at fiihaa alsinatun mukhotalifatun nisaluka hawaija mutanwwi’atan faj’alnii mimman da’aaka fastajabta lahu watawakkala ‘alaika fakafaitahu yaa arhamarroohimiin

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepada-Mu hajat keperluan yang aneka ragam, Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon pada-Mu lalu Engkau penuhi permintaannya yang menyerah diri pada-Mu lalu Engkau lindungi dia, Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lebih dari segenap yang pengasih.

Do’a ketika sampai di Masy’aril Haram

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wafil aakhiroti hasanatan waqinaa ‘azabannaar.

Artinya : Wahai Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat kebaikan dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka.

Do’a ketika sampai di Mina

Allaahuma haazaa mina famnun ‘alayya bimaa mananta bihi ‘ala awwliyaaika wa ahli thoo’atika.

Artinya : Ya Allah tempat ini adalah Mina, maka anugerahlah aku dengan apa yang Engkau telah berikan kepada para wali-wali-Mu dan orang yang ta’at kepada-Mu.

a) selama di Mina kewajiban jama’ah adalah melontar jumrah dan bermalam ( mabit)

b) Waktu melontar jumrah : 1) Melontar jumrah Aqabah waktunya diutamakan sesudah terbit matahari dan 2) Melontar jumrah ketiga-ketiganya pada tanggal 11,12 dan 13 Zulhijjah waktunya ba’da zawal ( sesudah tergelincirnya matahari ke sebelah barat)

Do’a melontar Jumrah

Setiap melontar 1 jumrah 7 X lontaran masing-masing dengan 1 kerikil dan berdo’a

Bismillaahi Allaahu akbar rojman lisysyaayaathiin waridhon lirrohmaani, Allaahummaj’alhu hajjan mbruuroon wasa’yan masykuuron.

Artinya: Bismillah. Allaahu Akbar, Kutukan bagi segala setan dan rida bagi Allah Yang Maha Pemurah, Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur dan sa’i yang diterima.

Do’a setelah melontar ketiga Jumrah.

Alhamdulillah hamdan katsiiron thoyyiban mubaarok fiihi. Allaahumma laa uhshitsanaa an ‘alaika anta kamaa astaita ‘ala nafsika. Allaahumma ilaika afadhtu wamin ‘azaabika asyfaqtu wailaika roghibtu waminka rohibtu faqbal nusukii wat’dhim ajrii warham tdhorru’ii waqbal tawbatii waqilla ‘tsrotii wastajib da’wati wa’thinii su ulii Allaahumma robbanaa taqobbal minnaa walaataj’alnaa minal mujrimiina wa adkhilnaa bii ‘ibaadikasshoolihiin yaa arhamarrohimiina.

Artinya: Segala puji untuk Allah, Puji yang banyak lagi baik dan membawa berkat Ya Allah, aku tak sekali-kali menghitung-hitung pujian pada-Mu sama halnya engkau memuji zatmu sendiri. Ya Allah hanya kepada Engkau aku menyerah dari siksa-siksa-Mu aku mohon belas kasihan dan kepada Engkaulah aku berharap dan aku takut, maka terimalah ibadahku, perbesarlah pahalaku, kasihanilah kerendahan hatiku, terimalah taubatku, perkecillah kekeliruanku. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan janganlah kami dimasukkan dalam golongan orang yang berdosa, tapi masukkanlah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lebih dari segenap yang pengasih.

Sumber referensi

Do’a Wukuf

1. Astaghfirullahal’azim, allazilailaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100X

2. Labbaikallumma labbaik, labbaika lasyarika laka labbaik, innal hamda wanni’mata laka walmuka lasyarika lak.

3. Allahu Akbr, Allahu Akbar, Allahu Akbar lailaha illallahu wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu 3X

4. Lailaha illallahu wahdahulasyarika lah, lahulmulku walahul hamdu yuhyi wayumitu biyadihilkhairu wahuwa ‘ala kulli syaiin qadir 100X

5. Lahaula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil azim, asyhadu annallaha ‘ala kulli syai in qadir, wa annallaha qad ahata bikulli syai in ‘ilma

6. A’uzubillahi minassysyaitanirrajim . Innallaha huwassami’il’alim 3X

7. (Surat al-Fatihah) 3X

8. (Surat al-Ikhlas) 100X

9. Sallallahu wamalaikatuhu ‘alannabiyyil ummiyyi wa ‘ala alihi wa’alaihis salamu warahmatullahi wabarakatuh 100X

10. Allahumma inni as aluka biwajhikal karim, wajudikal qadim, wabismikal a’zami antusalliya ‘ala sayyidina Muhammadin wa antagfira lana waliwalidaina wa auladina waikhwanina wa aqrabaina wamasyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqainawaliman ausana biddua’i waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun ‘alaina waliman zalamnahu au’asa’na ilaihi walijami’il muslimina walmuslimat al ahyai minhum wal amwat, waantarzuqannal ‘uluman nafi’ah wal a’malassalihah, wa anta’ simana min jami’il ma’asizzahirati walbatinati, wa antusahhila lana rizqan halalan wasi’an wa antakfiyana syarral asyrari minal insi waljinni waddawabbi wagairiha wa antakhtihmana waiyyahum bihusnil khatimati amin. Wasalallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa lihi wasahbihi wasallam.

Artinya:
1. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Maha Kekal dan kepadaNya aku bertaubat 100X

2. Aku datang memenuhi panggilanMu wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, aku datang memenuhi panggilanMu tiada sekutu bagiMu. Aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan hanya untukMu, tiada sekutu bagiMu.

3. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah-lah Yang Maha Besar. Allah-lah Yang Maha Besar dan segala puji bagiNya 3X.

4. Tiada Tuhan selain Allah Yang maha Esa tiada sekutubagiNya. BagiNyalah segala kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan. DitanganNya segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 100X

5. Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku bersaksi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu.

6. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui 3X.

7. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Pemelihara seru sekalian alam. yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Raja dihari kemudian. hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadaMulah kami minta pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amien 3X.

8. Dengan nama Allah Ynag Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad), Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak satupun yang serupa dengan Dia 100X.

9. Allah dan MalaikatNya bersalawat (melimpahkan rahmat) kepada Nabi yang ummi serta kepada segenap keluarganya. Semoga salawat, rahmat dan berkah dari Allah tercurah kepadaNya.

10. Ya Allah, kami mohon dengan zatMu yang mulia, kemurahanMu yang kekal abadi dan dengan namaMu yang Maha Agung, limpahkanlah rahmatMu kepadajunjungan kami Muhammad saw. Ampunilah kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pasangan-pasangan kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang berpesan untuk dido’akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, dan yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang pernah kami zalimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat kepadanya, semua orang-orang Muslimin dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dan berilah kami rizki, juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat, pelihara kami dan mereka dari segala macam bencana , huru-hara dunia dan akhirat. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang bik, peliharalah kami dari semua perbuatan maksiat yang nyata dan yang tersembunyi, mudahkanlah kepad kami rizki yang halal dan luas, hindarkanlah kami dari segala kejahatan manusia, jin serta binatang dan lainnya, dan akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amien. Semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya.

Sumber referensi

Iklan